allerlaatste nieuwsitem

BTW voorschotten kwartaalaangevers

Berchem, 31 maart 2015

Liquidatiereserve: een nieuwe fiscale maatregel.

Vanaf 1 oktober 2014 besliste de wetgever om het tarief van de roerende voorheffing op liquidatieboni te verhogen van 10% naar 25%. Naar aanleiding hiervan is de liquidatiereserve in het leven geroepen, voornamelijk om de KMO-vennootschappen en hun vermogen te beschermen.

Wat houdt het in

KMO’s kunnen vanaf 31/12/2014, AJR 2015, hun winst van het boekjaar, na belastingen, geheel of gedeeltelijk overboeken naar een “liquidatiereserve”. Eind maart 2015 werd bekendgemaakt dat ook winsten van 2012 en 2013 meegerekend mogen worden voor de liquidatiereserve.
Boven op de vennootschapsbelasting is er op de geboekte liquidatiereserve een anticipatieve heffing verschuldigd van 10%.

Bij een latere uitkering van de liquidatiereserve als dividend is een bijkomende roerende voorheffing verschuldigd van 15% of 5%, naargelang de uitkering minder dan 5 jaar of ten minste 5 jaar onaangetast op de liquidatiereserve is gebleven. Het voordeel van dit systeem is “het vastklikken van uw nieuwe reserves” aan het huidige “lage” voordeelregime: roerende voorheffing 10%, voor een toekomstige liquidatie.
Bij de vereffening van de vennootschap is er geen bijkomende belasting meer schuldig op deze liquidatiereserve.

Formaliteiten

Beslissing van de algemene vergadering om alle winsten van het boekjaar of een deel te reserveren als “liquidatiereserve”.
Effectief boeken op een afzonderlijke grootboekrekening van deze reserve, dit ter controle van de onaantastbaarheidsvoorwaarde.
De belasting van 10% op het bedrag van de liquidatiereserve, zal te betalen zijn via de aangifte in de vennootschapsbelasting.
In geval van liquidatie van de vennootschap

Conclusie

  • Bij liquidatie: 0% belasting (roerende voorheffing)
  • Bij dividend: 5% na 5 jaar
  • Bij dividend: 15% binnen 5 jaar na reservering

Bron: De Tijd