BTW voorschotten kwartaalaangevers

Sinds 1 april 2017 zijn de kwartaalvoorschotten afgeschaft voor btw-kwartaalindieners. Concreet betekent dit dat u geen voorschotten meer hoeft te betalen vanaf de maand mei 2017.

Deze maatregel is genomen in het kader van de administratieve vereenvoudiging van de btw-regelgeving.

Daarentegen zal u vanaf nu eveneens een decembervoorschot moeten voldoen zoals dat reeds gebruikelijk is bij de btw-maandaangevers. Deze maatregel werd genomen om de gelijkheid tussen de belastingplichtigen te garanderen.
In de maand december zal u, zoals de maandindieners, eventueel een decembervoorschot moeten betalen.

Dit decembervoorschot is

  • ofwel gelijk aan de btw die verschuldigd is over de periode 1 oktober tot en met 20 december (voor maandaangevers is dit 1 december tot en met 20 december).
    • Indien te betalen btw > aftrekbare btw: u vult het verschil in rooster 91 in en betaalt dit als voorschot vóór 24 december.
    • Indien te betalen btw ≤ aftrekbare btw: u vult 0,00 in rooster 91 in, u hoeft geen voorschot te betalen.
  • ofwel de btw die u moest betalen op basis van de btw-aangifte van het derde kwartaal (of de maand november voor de maandaangevers).
    • Indien de aangifte derde kwartaal (of november) resulteert in een rooster 71 (te betalen saldo) => dit bedrag betalen vóór 24 december en u vult geen enkel bedrag in rooster 91 van de aangifte van het vierde kwartaal in.
    • Indien aangifte derde kwartaal (of november) resulteert in een rooster 71 = 0,00 euro of een rooster 72 (tegoed) => geen voorschot betalen en geen 0,00 in rooster 91 van de aangifte van het vierde kwartaal invullen.

U mag zelf kiezen welk systeem u toepast.

Als u uw voorschot na 24 december betaalt, dan zal u nalatigheidsintresten moeten betalen.

Opmerking
Als u kwartaalvoorschotten wenst te blijven betalen om te vermijden dat u op het einde van het kwartaal een te hoog btw-bedrag zou moeten betalen, mag u dit uiteraard nog steeds doen, voor zover u de nieuwe btw-regelgeving respecteert (voldoen van de verschuldigde btw op de 20ste dag volgend op elk kwartaal en betalen van een decembervoorschot).

ouder nieuws

Berchem, 31 maart 2015

Liquidatiereserve: een nieuwe fiscale maatregel.