De opvolging en groei van uw onderneming

 • Organisatie van de boekhoudkundige en administratieve diensten – organisatorische en administratieve diagnosestelling – lanceren en voeren van de boekhouding 
 • Organisatie, instelling en opvolging van interne controle en fraudepreventie in kmo’s en vzw’s – Evaluatie van “Entreprise Risk Management” – begeleiding van het auditcomité
 • Organisatie van het financieel beheer van kmo’s en vzw’s, met inbegrip van budget- en prognosebeheer
 • Assistentie bij het beheren van financiële overheidssteun: investeringssteun, steunmaatregelen op milieugebied, voor consultancy, innovatie, tewerkstelling, opleiding en export
 • Ondersteuning bij en opvolging van de implementatie van een managementtool – opstelling of interpretatie van boordtabellen en/of financieringstabellen, dagelijkse opvolging van de verwezenlijking van doelstellingen, resultatenprojectie
 • Bijstand op het vlak van haalbaarheid, budget en planning
 • Opstarten van een budgettaire boekhouding
 • Analytisch beheer – expertise en adviezen aangaande de beste methodes voor het bepalen van de kostprijs van producten en diensten
 • Investeringsberekeningen, rentabiliteitscontrole
 • Opvolging van kasstromenbeheer, financiële stromen (operationele zowel als investerings- en financieringsgebonden), raming van de terugbetalingscapaciteit ϖ Onderzoek met het oog op de toekenning van handelskredieten
 • Hulp bij het beheer van gekwalificeerd personeel 
 • Assistentie bij het beheer van de activa van de onderneming
 • Begeleiding bij een beursgang
 • Adviezen inzake herstructurering van ondernemingen in moeilijkheden, diagnosestelling en uitwerking van ontwikkelingsplannen en -strategieën