De oprichting van uw onderneming

Wij tekenen uw traject uit en helpen u uw gedachten te ordenen; tegelijkertijd bevrijden wij u van de administratieve beslommeringen. Kortom, wij zullen u in deze eerste structurerende stappen gidsen door u in vertrouwen uw hele project een constructieve en kritieke houvast te geven om uw slaagkansen te verhogen:

  • Validatie van het idee: marktonderzoek, economische voorspellingen – wettelijke en financiële haalbaarheid van het businessplan, opstelling van een overeenkomst
  • Handelingen voor het oprichten van een onderneming ten aanzien van de Kruispuntbank voor Ondernemingen: opening van een rekening, aanvraag van een ondernemingsnummer, toelatingsvoorwaarden tot het beroep, identificatie voor btw-doeleinden, aansluiting bij een socialeverzekeringskas en een mutualiteit
  • Oprichting van vennootschappen: statuten, financieel plan, inschrijving …
  • Opstelling van het financieel plan, inschrijving en neerlegging van de oprichtingsakte – optimalisering van de aanvankelijke financiële constructie – begrotingsprognose
  • Assistentie op het vlak van kredietenwerving, toelagen, mobiliseerbare middelen – hulp bij het opzetten en formaliseren van het dossier, het voeren van onderhandelingen met banken, financiële partners, F.I.T., …
  • Begeleiding bij het maken van de nodige keuzes voor de huisvesting van de onderneming: onroerende fiscaliteit, wetgeving betreffende handelsvestigingen …
  • Analyse van de rentabiliteit van de voorgenomen investeringen