Administratieve vereenvoudiging

 • Bewustmaking van kmo-bedrijfsleiders van de strategische uitdagingen van ICT en van de nieuwe gevaren: virussen, spamming, informatiediefstal, verlies van vertrouwelijkheid, gegevensverlies – Beveiligingsstrategieën
 • Implementatie van operationele oplossingen die bestaan in het dematerialiseren van documenten en procedures (verwerving, genormeerde klassering en organisatie) en automatisering van de boekhoudkundige verwerking (optische karakterherkenning (OCR) en automatische lezing van documenten (LAD)) – operationele adviezen inzake elektronische facturering en archivering – Elektronisch beheer van documenten – Multicriteria-opzoeking en “Full Text”-opzoeking
 • Geïnformatiseerde en/of online boekhouding: naleving van de regels inzake boekhouding en beheer, beveiliging van informatiesystemen, archivering, evolutievermogen – gedeeltelijke of totale decentralisering van uw boekhouddiensten in onze kantoren – toegang via het internet – beveiligde toegang tot uw dossiers via gespecialiseerde webmodules of geïntegreerde webtoepassingen – interactie, consultatiein real time vanop gelijk welke plaats en tijd – communicatie, archivering in alle veiligheid en vertrouwen! 
 • Elektronische aangiftes en relaties met de overheid, online-raadpleging van gegevensbanken, elektronische formulieren
 • Handelingen van strategisch toezicht en economische intelligentie om enkel relevante en strategische informatie over te houden
 • Risico‟s en uitvoering van ERP (beheer) en CRM (relatie met cliënt)
 • Informatica met beslisingsmogelijkheden
 • Indicatoren, documenten, rapporten inzake financieel management – Constant toezicht op uw boekhoudkundige en beheerdocumenten
 • Toegang tot elektronische overheidsopdrachten
 • Gegevensverwerking: bescherming privésfeer, toezicht op de werkplaats, telewerken, online toegang…
 • Adviezen inzake “e-business”
 • Certificering, elektronische handtekening en archivering, beveiliging van gegevensuitwisseling